Nieuws

Familiemediation

Ruzie thuis?
Zijn er thuis spanningen tussen u en uw partner of tussen u en uw kinderen? Lukt het niet meer om er zelf nog uit te komen en wilt u geen hulpverlener inschakelen?
Is dit bij u van toepassing? Dan heeft u misschien iets aan familiemediation.

Familiemediation

Waarom?
Omdat het u als gezin een veilige omgeving biedt om te praten over uw relatie en gezin. De familiemediator stelt zich neutraal op en zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt in een gesprek. De familiemediator richt zich op het herstellen van de communicatie en helpt u om samen tot oplossingen te komen.

Wat zijn de regels bijfamiliemediation?
Geheimhouding: een familiemediator heeft beroepsgeheim, net als een huisarts.
Neutraal en onpartijdig: een familiemediator is niet voor of tegen iemand, maar helpt jullie het gesprek te voeren zonder partij te kiezen.

Hoe gaat het in zijn werk?
U neemt contact op met de familiemediator en u maakt een afspraak.
U legt uw kwestie voor aan de familiemediator.
De familiemediator neemt contact op met de andere gezins- of familieleden en stelt een bemiddelingsgesprek voor. De familiemediator zorgt er voor dat iedereen weet dat er geheimhouding geldt en dat u dit voorgesteld hebt, omdat u graag wilt proberen er zelf op een zorgvuldige manier met hen uit te komen.
Het gesprek vindt plaats op een door  gekozen plaats. Dit kunnen ook meerdere gesprekken zijn.
Na een paar weken neemt de familiemediator contact met u op om te vragen of het naar wens is gelopen.

Contact
Erna Roelfsema
Mediator voor jeugd en gezin
MEE Groningen en MEE Drenthe

Mail of bel:

e.roelfsema@meedrenthe.nl

T 06 460 685 09

www.meegroningen.nl

www.meedrenthe.nl