Nieuws

Familiemediation

Familiemediation, Waarom en hoe gaat het in zijn werk?

Familiemediation

Ruzie thuis?
Zijn er thuis spanningen tussen u en uw partner of tussen u en uw kinderen? Lukt het niet meer om er zelf nog uit te komen en wilt u geen hulpverlener inschakelen?
Is dit bij u van toepassing? Dan heeft u misschien iets aan familiemediation.

Familiemediation

Waarom?
Omdat het u als gezin een veilige omgeving biedt om te praten over uw relatie en gezin. De familiemediator stelt zich neutraal op en zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt in een gesprek. De familiemediator richt zich op het herstellen van de communicatie en helpt u om samen tot oplossingen te komen.

Wat zijn de regels bijfamiliemediation?
Geheimhouding: een familiemediator heeft beroepsgeheim, net als een huisarts.
Neutraal en onpartijdig: een familiemediator is niet voor of tegen iemand, maar helpt jullie het gesprek te voeren zonder partij te kiezen.

Hoe gaat het in zijn werk?

U neemt contact op met het Centrum Jeugd en Gezin en u legt uw kwestie voor. Als het Centrum voor Jeugd en Gezin akkoord is neemt deze contact op met de familiemediator en zorgt ervoor dat deze een afspraak met u maakt. Het CJG beoordeelt of u voor vergoeding van de hulp in aanmerking komt. Is dat niet  het geval, dan kunt u wel gebruik maken van familiemediation op eigen kosten. U legt uw kwestie dan voor aan de familiemediator.
De familiemediator neemt contact op met de andere gezins- of familieleden en stelt een bemiddelingsgesprek voor. De familiemediator zorgt er voor dat iedereen weet dat er geheimhouding geldt en dat u dit voorgesteld hebt, omdat u graag wilt proberen er zelf op een zorgvuldige manier met hen uit te komen.
Het gesprek vindt plaats op een door gekozen plaats. Dit kunnen ook meerdere gesprekken zijn.
Na een paar weken neemt de familiemediator contact met u op om te vragen of het naar wens is gelopen.

Contact
Erna Roelfsema
Mediator voor jeugd en gezin
MEE Groningen en MEE Drenthe

U kunt het CJG bereiken via
Klantcontactcentrum Oldambt: 0597 - 482000 0597 - 482000
Klantcontactcentrum Bellingwedde: 0597 - 537100 0597 - 537100