Nieuws

Gezinsondersteuning Het Oude Ambt

Gezinsondersteuning Het Oude Ambt

Ieder gezin maakt wel eens een periode mee waarin het niet zo goed gaat. Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen, maar soms kan een luisterend oor of een helpende hand bij praktische zaken een opluchting zijn. Vrijwilligers van gezinsondersteuning zijn ervaren en kunnen een steuntje in de rug bieden. De vrijwilligers bieden ondersteuning bij de opvoeding van kinderen tot 7 jaar, helpen je contacten te leggen met andere ouders en bieden hulp bij praktische zaken zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een peuterspeelzaal of het uitzoeken van leuke kinderboeken in de bibliotheek.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie?
U kunt dagelijks van 9.00-10.30 uur bellen naar de steunpuntdienst, tel: 0597- 421 833 of stuur een email naar steunpuntdienst@hetoudeambt.nl